Polityka prywatności

Administrator Serwisu przykłada dużą uwagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Mając na uwadze poszanowanie prywatności każdego internauty pragniemy zapewnić, że robimy wszystko aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Odwiedzając serwis fotografiadziecieca.com użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe zapisy.

 • 1. Niniejsza Polityka prywatności razem z Regulaminem świadczenia usługi Serwisu Fotografiadziecieca.com dostępnym na stronie Fotografiadziecieca.com łącznie stanowią „Warunki" świadczenia usługi.
 • 2. W ramach świadczenia Usługi Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 • 3. Dane osobowe zbierane podczas korzystania z serwisu:
  • a. Dane osobowe, dobrowolnie dostarczane przez użytkowników, niezbędne do rejestracji w Serwisie, korzystania z niej oraz kontaktu z Użytkownikiem, takie jak imię, nazwisko, nazwa reprezentowanej firmy, adres e-mail.
  • b. Dane osobowe, dobrowolnie dostarczane przez użytkowników, niezbędne do dokonania płatności za korzystanie z Serwisu, takie jak nazwa płatnika, adres płatnika, numer identyfikacji podatkowej. Dane dotyczące numeru karty kredytowej, imienia i nazwiska jej posiadacza oraz daty ważności karty kredytowej nie są zbierane przez Serwis
  • c. Dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie Fotografiadziecieca.com wraz z plikami cookies. Są to między innymi informacje o używanych przez użytkowników systemach operacyjnych, przeglądarkach, rozdzielczościach, liczbie i źródłach ich odwiedzin i czasie spędzonym w witrynie. Dane te mogą być wykorzystywane do mierzenia sposobu wykorzystania witryny i jej optymalizacji w tym podwyższania poziomu jej użyteczności. Ponadto w serwisie przechowywana jest historia aktywności korzystania z aplikacji, m.in. godziny logowania oraz wykorzystywanych aplikacji.
  • d. Dane, w tym dane osobowe, pozyskane poprzez dedykowane Aplikacje w serwisie Facebook związane ze świadczeniem usługi. Administrator przetwarza je w sposób określony w regulaminie Serwisu. Administrator może wykorzystać dane zbiorcze do tworzenia własnych analiz i raportów.
 • 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 • 5. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niedłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług, a następnie zostaną usunięte z Bazy Danych.
 • 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora np. wykorzystując formularz kontaktowy dostępny na stronie. Usunięcie danych jest jednoznaczne z zakończeniem świadczenia usług przez Fotografiadziecieca.com
 • 7. Polityka prywatności może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie, a o istotnych zmianach Administrator bdyie informować w bardziej widoczny sposób.
 • 8. Administratorem danych osobowych koniecznych do realizacji usług jest firma Fotografia Agnieszka Mandal.

O Katalogu

FotografiaDziecieca.com to katalog, gdzie rodzice mogą znaleźć fotografów dziecięcych i fotografów noworodkowych ze swojej okolicy. To również miejsce, gdzie użytkownicy mogą porównać prace fotografów, ocenić je i dowiedzieć się, jak oceniają inni. Fotografia noworodków oraz fotografia dzieci w jednym miejscu.

Kontakt z nami:

Jeśli interesuje Cię współpraca z nami, publikacja artykułu, wizytówki lub reklama na stronach FotografiaDziecieca.com - napisz do nas lub skorzystaj z Formularza kontaktowego

Znajdź nas w serwisach social media: